Category Archives: Equipaments

Guanyadors concurs parc esportiu i pavelló a Almacelles JUL/2021


UN NOU POL D’ATRACCIÓ El nou pavelló actuarà de POL D’ATRACCIÓ I NEXE D’UNIÓ entre el teixit existent de la vila i el futur creixement cap el sector SUD-6.  Conjuntament amb el Parc Europa pretén convertir-se en un espai de lleure i oci esportiu de primer ordre, un nou incentiu per als ciutadans. El  futur pavelló, conjuntament amb la sala polivalent i la residència de gent gran, ha de configurar un TRIANGLE D’EQUPAMENTS que dinamitzi tot l’àmbit. UN EDIFICI ADAPTAT A LA TOPOGRAFIA El projecte s’adapta a la topografia existent. La plataforma esportiva genera unes terrasses que s’eleven progressivament en […]

Inauguració Espai d’Entitats Montcada i Reixac


L’ajuntament de Montcada inaugura l’equipament que hem projectat. https://www.montcada.cat/actualitat/noticies/inauguracio-nou-espai-entitats-poblet.html Un espai polivalent per a ús d’entitats diverses del municipi, com els castellers o el centre d’escalada. Un projecte que és el resultat d’un procés participatiu.

Publicació Institut Esteve albert


El projecte per a l’Institut Esteve Albert ha estat publicat  en el NO.2 2015  de  la revista Architecture & DETAIL  en el monogràfic dedicat a Glass Construccion II. La revista dedica 4 pàgines amb plànols i imatges a  l’explicació del projecte, centrant-se en la resolució constructiva dels patis d’il·luminació.

Concurs Reforma planta baixa Casa Macaya


Estudi Nao arquitectura és un dels despatxos seleccionats per a participar en el concurs d’idees retringit per a la adecuació de la planta baixa del Palau Macaya als nous usos de la Obra Social «la Caixa.