Publicació Institut Esteve albert


El projecte per a l’Institut Esteve Albert ha estat publicat  en el NO.2 2015  de  la revista Architecture & DETAIL  en el monogràfic dedicat a Glass Construccion II.

La revista dedica 4 pàgines amb plànols i imatges a  l’explicació del projecte, centrant-se en la resolució constructiva dels patis d’il·luminació.