Blog

Guanyadors concurs parc esportiu i pavelló a Almacelles JUL/2021


UN NOU POL D’ATRACCIÓ El nou pavelló actuarà de POL D’ATRACCIÓ I NEXE D’UNIÓ entre el teixit existent de la vila i el futur creixement cap el sector SUD-6.  Conjuntament amb el Parc Europa pretén convertir-se en un espai de lleure i oci esportiu de primer ordre, un nou incentiu per als ciutadans. El  futur pavelló, conjuntament amb la sala polivalent i la residència de gent gran, ha de configurar un TRIANGLE D’EQUPAMENTS que dinamitzi tot l’àmbit. UN EDIFICI ADAPTAT A LA TOPOGRAFIA El projecte s’adapta a la topografia existent. La plataforma esportiva genera unes terrasses que s’eleven progressivament en […]

Inauguració Espai d’Entitats Montcada i Reixac


L’ajuntament de Montcada inaugura l’equipament que hem projectat. https://www.montcada.cat/actualitat/noticies/inauguracio-nou-espai-entitats-poblet.html Un espai polivalent per a ús d’entitats diverses del municipi, com els castellers o el centre d’escalada. Un projecte que és el resultat d’un procés participatiu.

Publicació Institut Esteve albert


El projecte per a l’Institut Esteve Albert ha estat publicat  en el NO.2 2015  de  la revista Architecture & DETAIL  en el monogràfic dedicat a Glass Construccion II. La revista dedica 4 pàgines amb plànols i imatges a  l’explicació del projecte, centrant-se en la resolució constructiva dels patis d’il·luminació.

Projecte de rehabilitació SKIKDA


Estudi Nao Arquitectura forma part dels equips que desenvoluparan els projectes de rehabilitació dels edificis d’habitatge situats en  la rue Didouche Morad de la ciutat algeriana de Skikda. El projecte està liderat per Aquidos Arquitectes i la UPC.    

Concurs Habitatges HPO Bon Pastor


  Participem en el concurs retringit per a la 4a fase de la remodelació del Barri de Bon Pastor L’equip format per Estudi Nao Arquitectura+Aquidos Arquitectes resulta finalista

Summer Workshop arquitectura la Salle 2015


Francesc Puig forma part de l’equip de professors del Taller d’Estiu 2015 «Arquitecturas del Mediterráneo: Atenas-Barcelona». El taller, té una durada d’un mes i compta amb 68 alumnes. La resta de l’equip de professors està format per: Neus Mateu, David Soldevila, Pedro Ayesta, Xavier Martín. També participen com a docents en el taller els arquitectes Alfonso de Luna, Arcadi Pla, Guillermo Bertólez i altres.