Category Archives: Espai Públic

Guanyadors concurs parc esportiu i pavelló a Almacelles JUL/2021


UN NOU POL D’ATRACCIÓ El nou pavelló actuarà de POL D’ATRACCIÓ I NEXE D’UNIÓ entre el teixit existent de la vila i el futur creixement cap el sector SUD-6.  Conjuntament amb el Parc Europa pretén convertir-se en un espai de lleure i oci esportiu de primer ordre, un nou incentiu per als ciutadans. El  futur pavelló, conjuntament amb la sala polivalent i la residència de gent gran, ha de configurar un TRIANGLE D’EQUPAMENTS que dinamitzi tot l’àmbit. UN EDIFICI ADAPTAT A LA TOPOGRAFIA El projecte s’adapta a la topografia existent. La plataforma esportiva genera unes terrasses que s’eleven progressivament en […]

Concurs Passatges Montcada i Reixach


Participem en el Concurs d’idees Passatges Metropolitans organitzat per l’Area Metropolitana de Barcelona (AMB), en associació amb l’Institut pour la Ville en Mouvement (IVM), dins el marc del Programa internacional «Passages, espace de transition pour la ville du XXI siecle». L’equip format per Xavier Martín, Javier Yllera, Jan Pierre Paulet i Francesc Puig obté una menció del jurat.