Tag Archives: pavelló almacelles


Guanyadors concurs parc esportiu i pavelló a Almacelles JUL/2021


UN NOU POL D’ATRACCIÓ El nou pavelló actuarà de POL D’ATRACCIÓ I NEXE D’UNIÓ entre el teixit existent de la vila i el futur creixement cap el sector SUD-6.  Conjuntament amb el Parc Europa pretén convertir-se en un espai de lleure i oci esportiu de primer ordre, un nou incentiu per als ciutadans. El  futur pavelló, conjuntament amb la sala polivalent i la residència de gent gran, ha de configurar un TRIANGLE D’EQUPAMENTS que dinamitzi tot l’àmbit. UN EDIFICI ADAPTAT A LA TOPOGRAFIA El projecte s’adapta a la topografia existent. La plataforma esportiva genera unes terrasses que s’eleven progressivament en […]