Reforma d’àtic a Sants

REFORMA D’ÀTIC  A SANTS

Promotor:          Privat
Projecte:           2006
Obra:                 2007
Superfície:         60 m2

La reforma suposa l’enderroc total dels envans existents per a disposar de dos grans àmbits, habitació i estar. Un franja longitudinal de serveis adossada a la paret mitjera aglutina, cuina, petit bany, banyera i armari, concentrant serveis i passos d’instal·lacions. L’enderroc del cel-ras permet també aprofitar tota l’alçada fins a la coberta i l’ampliació del camp visual. En la zona central, s’obre un lluernari que il·lumina l’habitatge des del punt més alt.