Jardins Agustí Centelles – Recuperació pati d’illa eixample

Projecte: 2015

Obra: finalitzada gener 2020
Client: BIMSA – Ajuntament de Barcelona

Fotografia: Jordi Surroca i Gael del Río

La reurbanització del Pati Interior d’illa Agustí Centelles, recupera l’espai originari de jardí de la modernista Casa Macaya,  obra de Puig i Cadafalch. Suposa un important guany per a l’espai públic de l’Eixample. La intervenció, permet configurar un nou pas peatonal  que connecta el Passeig Sant Joan amb el C/ Roger de Flor a través de l’illa y  redescobrir la façana posterior de l’emblemàtica casa.

L’espai públic es situa sobre la coberta d’un aparcament soterrat. L’estructura s’ha hagut de reforçar per suportar els noves càrregues. S’allibera l’espai central i la vegetació es concentra a les vores, al costat sud en forma de parterre i el costat nord amb un pèrgola de glicínies. El pas central pavimentat s’estructura a partir d’un eix  les dilatacions del qual que generen diferents àmbits d’estada. Un únic material, la ceràmica monocolor, revesteix paviment, mitgeres i conforma els bancs i les grades. Una  CAIXA DE RESSONÀNCIA per a l’edifici modernista.

 

La reurbanización del patio interior de manzana  Agustí Centelles en el eixample recupera el espacio originario de jardín de la modernista Casa Macaya,  obra de Puig y Cadafalch. La intervención  supone una importante ganancia para el espacio público del Eixample y permite    configurar un nuevo paso peatonal  que conecta el Paseo San Juan con la C /Roger de Flor atravesando la manzana y redescubrir  la fachada posterior de la emblemática casa.

El espacio público se encuentra sobre la cubierta de un aparcamiento subterráneo.  La estructura se ha debido reforzar para soportar las nuevas cargas. Se libera el espacio central y la vegetación se concentra en los bordes, en el lado sur como parterre y en el lado norte en forma de pérgola de glicinias. El paso central pavimentado se estructura a partir de un eje las dilataciones del cual generan diferentes ámbitos de estancia. Un único material – la cerámica-  reviste pavimento, medianeras y conforma bancos y gradas. Una CAJA DE RESONANCIA para el edificio modernista.