Plaça Poeta Sitjà a Castell d’Aro

1er premi concurs públic

Promotor:      Aj. de Castell- Platja d’Aro

Projecte:        Juny 2022

Obra:              Juliol 2023

Superfície urbanitzada: 3.372 m2

Pressupost: 650.000 €

Fotografies:  Antonio Navarro Wijkmark

 

Integrar la Plaça del Poeta Sitjà en el sistema paisatgístic que s’articula a l’entorn del Torrent de la Coma. Repensar la plaça per a que torni a formar part substancial del conjunt d’espais que es configuren el marge esquerra de la conca del Torrent, en relació a la topografia i la vegetació.

La plaça disposa d’una vegetació imponent que emmarca l’espai, genera frescor gràcies a la seva ombra, i proporciona un espai de benestar. Es realitza una actuació de mínims que ordeni els espais per donar resposta a les necessitats mirant de preservar i posar en valor tot allò que la plaça ja té: Un arbrat majestuós. La proposta pretén donar suport als nous usos sorgits per la presència del nou centre cívic: un vestíbul exterior d’accés, on aturar-se, conversar, aparcar la bicicleta. Un auditori exterior, com a extensió de les activitats del centre. Un espai per a concerts i activitats exteriors dirigides des del centre. Els arbres existents delimiten de manera natural uns àmbits dins de la plaça que el projecte reconeix. La proposta pretén potenciar la interrelació dels diferents espais amb transicions suaus.

Un sistema de bancades realitzades amb mur de gabions per a resoldre, amb una única estratègia, gran part dels requeriments funcionals i tècnics del projecte: Regular els petits desnivells existents a la plaça. amb els carrers perimetrals, els arbres existents i el centre cívic, Generar bancs per a fomentar espais per al descans i la tertúlia, Delimitar, abraçar i protegir els diferents àmbits de la plaça, Possibilitar el drenatge i infiltració de les aigües pluvials al subsòl, evitant l’estancament, la formació de tolls i la sobrecàrrega de la xarxa de sanejament pública. Les bancades es disposen com si fossin elements dispersos arrossegats pel curs de l’aigua en el torrent, disposats en l’espai obert que genera la plaça. fragments de bancades que entronquen amb els petits desnivells per a generar i abraçar espais d’estada i de joc.

La proposta  arquitectònica segueix les conclusions d’un procés participatiu que ha aconseguit implicar a la ciutadania en la presa de decisions de manera comunitària. Interpretem el nostre paper – com a tècnics especialistes en espai públic-  com a vehiculadors de voluntats comunes, proposant solucions tècniques a les inquietuds i propòsits de la ciutadania.

GESTIÓ DE L’AIGUA

El projecte proposa  una gestió de l’aigua de pluja sostenible per a possibilitar el seu reaprofitament pel reg i la infiltració al subsol, fins al punt que les decisions que donen sentit i forma al projecte obeeixen directament a  aquest objectiu principal. Els parterres i bancs que abracen els diferents espais de la plaça són també Sistemes de Drenatge Sostenible (SUDS). Una xarxa interconnectada de dipòsits d’inflitració soterrats, permet redistribuir l’aigua d’escorrentia filtrada a través dels paviments permeables per a regar els diferents parterres i arbres i permetre la infiltració al subsol.

BIODIVERSITAT

Els murs de gabions de pedra són un element important del projecte per a afavorir la biodiversitat. Els espais  intersticials dels murets de pedra són ocupats per petits insectes i rèptils, reclam a l’hora per ocells. Juntament amb la vegetació associada i l’acumulació d’aigua per a la infiltració constitueixen petits  biòtops. L’arbrat existent té un gran valor en biodiversitat. Es pretén preservar i reforçar la vegetació sobretot en les capes baixes amb zones tapissants, arbusts mediterranis de floració diversa i arbres de petit port per configurar un coixí vegetal multicolor.