Concurs espai públic sobre la cobertura ferrocarril als barris de Can Feu-Gracia, a Sabadell

2on premi concurs públic

Concurs realitzat per EstudiNAO+CAVAA+M2

El projecte planteja una estratègia en dues direccions per a articular una nova estructura urbana, paisatgística, social i ecològica a partir del soterrament de les vies de ferrocarrils al seu pas pels barris de Can Feu i Gràcia. Un espai de frontera que es transforma radicalment en un espai de trobada. Una gran oportunitat per a connectar la ciutat amb el paisatge vallesà i també per recosir el teixit social dels barris adjacents.
Es pretén generar un nou corredor verd es desenvolupi en sentit LONGITUDINAL com una nova espina dorsal de la CIUTAT connectant el centre de Sabadell amb el bosc de Can Feu i els espais naturals als voltants de la ciutat, i en sentit TRANSVERSAL, convertint-se en un important espai de lleure a escala de BARRI, un eix cívic i social per a Can Feu i Gràcia.

Es proposa, doncs, generar un nou camí verd que respongui a les lògiques d’escala ciutat, per després desfer-lo i desdibuixar-lo per tal de proporcionar espais de convivència entre Can Feu i Gràcia, dos barris que històricament han conviscut d’esquenes per la inexpugnable barrera que ha suposat la línia de ferrocarril i que a partir d’ara poden començar a caminar plegats.