Casa pati vertical

REFORMA D’HABITATGE El Prat de Llobregat

Promotor: Privat
Projecte: Març 2012
Obra: Setembre 2013
Superfície: 250 m2
Pressupost: 300.000 €

La parcel•la té una gran profunditat i poca façana. Practiquem dos talls verticals a la casa que queda dividida en 3 parts. Un dels talls configura un pati i l’altre allotja l’escala. El pati genera una nova façana que permet l’accés de llum natural a la zona central de la casa i possibilita ventilacions creuades. Esdevé el centre de l’habitatge, un dispositiu visual i lumínic que funciona tant de dia com de nit. Reflexa la llum i la condueix cap als nivells inferiors. A través del pati un percep la casa en la seva totalitat. Organitza les diferents estances alhora que genera connexions visuals en horitzontal i en diagonal entre els tres nivells. La fusteria resol les obertures del pati que funciona gairebé com un moble unificant les diferents plantes. Evitem en tot cas muntants en les cantonades obrint la caixa i possibilitant visuals en diagonal.