Reforma casa MO

REFORMA INTEGRAL D’HABITATGE UNIFAMILIAR Barcelona

Promotor: Privat
Projecte: Març 2017
Obra: Octubre 2018
Superfície construida: 195 m2

Fotografies: Jordi Surroca

La casa, construïda a principis del s. XX, estava en estat precari i tenia una necessitat urgent de rehabilitació. Està situada en un barri al vessant de la muntanya del Tibidabo en una parcel.la de reduïdes dimensions molt a prop de les cases colindants. Es trobava totalment encaixonada amb les visuals obstruïdes per les edificacions veïnes. La reforma reverteix radicalment aquesta situació per aprofitar la seva privilegiada ubicació en relació al mar i la muntanya. Es realitzen noves obertures de gran dimensió en les cantonades sud-est i nord-est de la planta superior, on és possible esquivar les construccions existents per guanyar noves i sorprenents vistes. Cap a la muntanya – a la cantonada Nord-oest- i cap al mar – a la cantonada sureste- on s’habilita un espai intermedi desplaçant la fusteria. Un porxo directament connectat amb la sala principal.

L’estratègia obliga a una operació singular en l’estructura amb l’objectiu d’evitar qualsevol element portant a les cantonades. Es pretén trencar la caixa i expandir definitivament l’espai interior cap a l’horitzó. Tot això unit a la rehabilitació de l’estructura de fusta original de la coberta – originalment oculta després d’un fals sostre – que s’incorpora la gran sala-menjador-cuina que ocupa tota la planta superior de la casa. La distribució es replanteja completament. Una nova escala comunica les 3 plantes. A la planta intermèdia, on es produeix la connexió a carrer, s’ubiquen les habitacions mentre que la planta inferior es destina a serveis auxiliars i habitacions auxiliars que s’obren a l’estret jardí perimetral.

 

La casa, construida a principios del s. XX, estaba en estado precario y tenía una  necesidad urgente de rehabilitación. Está ubicada en un barrio a la ladera de la montaña del Tibidabo en una parcela de reducidas dimensiones a poca distancia de las casas colindantes. Se encontraba totalmente encajonada con las visuales obstruidas por las edificaciones vecinas. La reforma modifica radicalmente esta situación para sacar partido de su privilegiada ubicación. Se realizan nuevas aberturas de gran dimensión en las esquinas sureste y noreste de la planta superior, donde es posible sortear las construcciones existentes para ganar nuevas y sorprendentes vistas. Hacia la montaña – en la esquina noroeste- y hacia el mar – en la esquina sureste-  donde se habilita un espacio intermedio desplazando la carpintería. Un porche directamente conectado con la sala principal.

La estrategia obliga a una operación singular en la estructura  con el objetivo de evitar cualquier elemento portante en las esquinas.  Se pretende romper la caja y expandir definitivamente el espacio interior hacia el horizonte.  Todo ello unido a la rehabilitación de la estructura de madera original de la cubierta – originalmente oculta tras un falso techo – que se incorpora la gran sala-comedor- cocina que ocupa toda la planta superior de la casa. La distribución se replantea completamente. Una nueva escalera comunica las 3 plantas. En la planta intermedia, donde se produce la conexión a calle,  se ubican las habitaciones mientras que la planta inferior se destina a servicios auxiliares y habitaciones auxiliares que se abren al estrecho jardín perimetral.