Bodega Neo / Neo wine cellar – Aranda de duero

Col•laboradors: Intigea S.L. , instal•lacions i project manager
Promotor: Bodegas Conde
Projecte: Juny 2006
Obra: Setembre 2007
Superfície: 1580 m2
Pressupost: 750.000 €

La sala de barriques s’»enterra» dins la pròpia envolvent de l’edifici, generant una caixa dins d’una caixa. La sala de barriques és l’element diferencial y únic, al voltant del qual s’organitza tot el programa de la bodega. Una caixa de fusta misteriosa que només mostra el seu preciat contingut a través d’una finestra mirador des de la sala de cates. Per a la construcció de la bodega, s’han utilitzat elements prefabricats de formigó, amb l’objectiu d’optimitzar el temps i el cost. La façana i l’estructura, es solucionen amb peces de gran llum, aprofitant al màxim les possibilitats del sistema.

La sala de barricas se «entierra» dentro de la propia envolvente del edificio, generando una caja dentro de una caja. La sala de barricas es el elemento diferencial y único, alrededor del cual se organiza todo el programa de la bodega. Una caja de madera misteriosa que sólo muestra su preciado contenido a través de una ventana mirador desde la sala de catas. Para la construcción de la bodega, se han utilizado elementos prefabricados de hormigón, con el objetivo de optimizar el tiempo y el coste. La fachada y la estructura, se solucionan con piezas de gran luz, aprovechando al máximo las posibilidades del sistema.

The barrel room is «buried» inside the building itself, generating a box inside a box. The barrel room is the unique and differential element around which the whole program of the winery is organized. A mysterious wooden box that only shows its precious content through a lookout window from the tasting room. For the construction of the winery, precasted concrete elements have been used, in order to optimize time and cost. The facade and the structure, are solved with great size pieces, making the most of the possibilities of the precasted system.