Ampliació habitatge – Collserola

AMPLIACIÓ HABITATGE  Barcelona

Promotor: privat
Projecte: Gener 2017
Obra: Maig 2018
Ampliació habitatge: 26 m2

Reforma accés exterior: 75 m2

Fotografies: Jordi Surroca i Gale del Rio