Reordenació planta baixa Palau Macaya

Concurs Febrer 2015
Client: Obra social “la Caixa”

RECUPERAR LA CONNECTIVITAT AMB EL JARDÍ
El pati interior d’illa havia estat originalment el jardí privat de la casa Macaya, amb camins, ajardinaments, àrees de repòs i un recinte per a les cavallerisses. La casa hi abocava les seves sales principals i la planta baixa s’obria de manera descarada a l’espai exterior. S’hi podia accedir a través del pas de les cavallerisses però també a través de l’eix central de la casa que travessava el porxo –actualment una galeria -. Proposem recuperar aquesta connexió directa de l’espai central de la planta baixa amb el jardí. Una operació senzilla que consisteix en transformar l’actual finestra en una porta resolent també el petit desnivell amb l’exterior amb una petita plataforma esglaonada, de manera anàloga a com es produïa en el projecte original. Una porta en l’eix central de la casa a partir del qual estem projectant també el jardí públic. Una connexió que potenciarà l’ús tant del jardí com del palau Macaya establint una relació de simbiosi. Om imagina que en moments puntuals de les activitats del palau – recepcions, càtering etc.- aquestes puguin fins i tot obrir-se al jardí com una extensió de la planta baixa, de la mateixa manera que aquesta es podrà entendre com una extensió de l’espai públic en la seva situació habitual com a espai d’acollida i recepció.
POTENCIAR LA PERMEABILITAT VISUAL CAP AL JARDÍ
Amb el mateix objectiu, proposem millorar la relació visual de l’espai d’acollida amb el futur jardí. El porxo original va créixer ocupant tot el llarg de la façana i es va tancar convertint-lo en una galeria incorporada a l’espai interior. L’espai però no és continu i està segregat per murs amb poques obertures quedant també parts d’aquesta galeria tancades a l’espai interior. La relació amb l’exterior a través d’aquesta galeria és dificultosa i amb interrupcions.
Proposem una actuació estructural que ens permeti obrir la galeria a l’espai d’acollida. Una operació que a més de vincular molt més directament aquests dos espais permetrà millorar i potenciar la relació visual cap al futur jardí.